Primavera Weekender (8 i 9 de novembre de 2019)

En adquirir el teu pack d’abonament + allotjament, acceptes totes les condicions relatives a la compra del mateix i accés al festival.

1.CHECK-IN /CHECK-OUT CABANES

Hora d’entrada de les cabanes (check-in): Podràs realitzar el check-in des de les 13 h del divendres. Hora límit de sortida (check-out): diumenge 17 h.

2. ACCÉS A LA ZONA DE CABANES L’accés a la zona de les cabanes serà exclusiu per als posseïdors del pack d’abonament + allotjament, que hauran de portar la seva polsera identificativa en tot moment. No s’admet l’accés de cap persona sense polsera. Per entrar al recinte hauràs de mostrar la teva entrada que serà escanejada per la seva verificació. Serà indispensable portar a sobre un document oficial d’identitat en tot moment, ja que és obligatori mostrar-lo abans o durant la recollida i intercanvi d’entrades o si és requerit pel personal de seguretat a l’interior del recinte. En el cas del públic de nacionalitat no espanyola, s’acceptaran còpies de documents oficials d’identitat dels seus països d’origen (DNI, passaport o carnet de conduir). Està prohibit treure qualsevol tipus de de menjar o beguda fora de la zona acotada de cabanes. Hi haurà servei de barra als espais en els que es celebren les activitats musicals així com en la zona de restauració. Qualsevol desperfecte o destrossa realitzat a la cabana serà responsabilitat del titular de la reserva (en aquest cas, comprador del pack d’abonament + allotjament). El complex es reserva el dret a tractar com consideri convenient el pagament dels desperfectes. La zona de cabanes està reservada pel descans dels assistents: es prega respectar les cabanes confrontants, el descans i les normes cíviques de qualsevol àrea d’aquest tipus.

FIANÇA

En arribar al complex i fer check-in, Magic Robin Hood sol·licitarà l’abonament d’una fiança per cabana a través de targeta de crèdit o dèbit. Aquesta fiança serà retornada en un termini de 7 a 15 dies, una vegada s’hagi comprovat que no s’han produït desperfectes a l’allotjament. Et recomanem que, en arribar a la teva cabana, comprovis el seu estat i el funcionament de tots els dispositius i que si alguna cosa no es troba en bon estat, notifiquis al ressort aquest desperfecte i li facis una foto.

PENSIÓ COMPLETA

La pensió completa* durant la celebració del Primavera Weekender inclou:

-Esmorzar: dissabte 9 de novembre i diumenge 10 de novembre (de 10 h a 12 h**)

-Dinar: dissabte 9 de novembre i diumenge 10 de novembre (de 14 h a 16 h**)

-Sopar: divendres 8 de novembre i dissabte 9 de novembre (de 21h a 23 h**)

-Hi haurà oferta per a celíacs i per a vegetarians.

* La pensió completa inclou aigua i refrescos, no inclou begudes alcohòliques.

** Aquests horaris són orientatius SEGURETAT

Es prega respectar les normes de seguretat establertes per l’organització i el complex per la correcta celebració del festival i del seu gaudir.

La venda d'entrades s'entén realitzada en el nostre domicili social i comprar l'entrada a través del portal implica l'acceptació de les condicions generals:

1. IDENTIFICACIÓ DE LA PROMOTORA

Estàs contractant amb PRIMAVERA SOUND S.L.

CIF: B-61978987

Domicili: C/ Àlaba, 140 - 146, 2º 4ª

Teléfon de contacte: + 34 93 301 00 90 de dilluns a divendres de 09.00h a 18.00h.

La venda d'entrades s'entén realitzada al nostre domicilio social i al comprar l'entrada per aquest portal implica l'acceptacció de les condicions generals.

2.1 IMPORTANT: els abonaments donen accés a totes les actuacions programades durant el festival. Per accedir al recinte hauràs d'intercanviar el teu abonament per una polsera d'accés. Aquest accés està subjecte a les limitacions d'aforament de cada un dels recintes. Totes les sales tenen un aforament limitat.

2.2 L'Organitzador denegarà l'accés al recinte al portador si concorre qualsevol de les següents circumstàncies:

2.2.1 L'entrada es troba incompleta, esmenada, trencada o amb indicis de falsificació.

2.2.2 El portador manifesta una actitud violenta o que inciti públicament a l'odi, la violència, o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal, i, especialment, al portador que es comporti de manera agressiva o provoqui disturbis en l'exterior o en l'entrada, al que porti armes o objectes susceptibles de ser utilitzats com a tals i al que porti robes, objectes o símbols que incitin a la violència o suposin apologia d'activitats contràries als drets fonamentals reconeguts en la Constitució.

2.2.3 El portador presenta símptomes d'embriaguesa o d'estar consumint o haver consumit drogues o substàncies estupefaents.

2.2.4 L'exercici del dret d'admissió no comportarà, en cap cas, la denegació d'accés al portador per raons de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra circumstància o condició personal o social.

2.2.5 A l'entrada als recintes, el públic pot ser subjecte a un registre segons la Llei. No està permesa l'entrada d'objectes que puguin ser considerats perillosos per l'Organització o estiguin prohibits per la normativa vigent.

2.2.6 L'Organitzador podrà denegar l'accés o expulsar dels recintes al portador de l'entrada en cas d'incompliment de les indicacions del personal de l'Organització, així com en cas que pugui raonablement presumir-se que es crearà una situació de risc o perill per al propi portador o altres assistents o per estats d'intoxicació aparent o potencial, responsabilitzant-se personalment el portador en tots els casos per les seves pròpies accions i omissions que causin lesions a tercers o danys a béns.

3. PROCÉS DE COMPRA DEL PORTAL:

3.1 Abans d'iniciar el procés de compra vostè ha d'haver registrat les seves dades personals en el formulari de registrar o estar loggejat.

3.2 Al disposar vostè d'un login i password vostè ja pot procedir a escollir la compra d'entrades. Vostè pot modificar l'entrada abans d'acceptar la seva compra. Un cop acceptada la comanda vostè ha comprat l'entrada.

4. CONDICIONES GENERALES DE LA ENTRADA:

En el cas de venda d'entrades d'altres concerts no organitzats per Primavera Sound regiran les normes establertes per el promotor/organitzador del concert.

L’adquisició d'entrades del festival Primavera Weekender suposa l’acceptació de les següents condicions:

4.1 Un cop adquirida l'entrada, només es canviarà o es retornarà el seu import en cas de cancel·lació de l'esdeveniment. Tot i així, vostè pot exercitar el dret al desistiment durant 14 dies naturals després de la compra sempre que hagi comprat l'entrada amb una antelació mínima de 14 dies naturals a l'esdeveniment (aquesta condició només s'aplicarà en el cas de compra d'entrades online). No es realitzaran ni canvis de nom ni devolucions excepte en els casos especificats en les condicions generals d'entrada (punt 4.2)

4.2 En cas de cancel·lació, l adquirent podrà sol·licitar el reemborsament en el termini no superior a trenta dies des de la data de la comunicació pública de la cancel·lació, en la forma especificada per l'Organitzador. Atenent a les entrades de pagament per dies o del conjunt del festival, es considerarà cancel·lació la suspensió de més de LA MEITAT DEL PROGRAMA. La suspensió es donarà per impossibilitat d'assistència de l'artista o artistes concertats pel festival.

L'organització es reserva el dret d'alterar o modificar el programa sempre que s'hagi cancel·lat la presència d'un artista per motius aliens al festival. El festival buscarà un artista per substituir el cancel·lat.

No es retornarà l'import de l'entrada en cas de cancel·lació del festival a causa de males condicions climatològiques, desastres naturals, tancament de l'espai aeri espanyol o altres causes de força major.

4.3 L'Organització no garanteix l'autenticitat de l'entrada si no ha estat adquirida en els punts de venda oficials. L'Organització del festival no assumeix cap responsabilitat en cas de pèrdua o robatori de l'entrada. Has de custodiar l'entrada fins el dia de l?esdeveniment com si fossin diners en metàl·lic. El beneficiari de l?entrada o la persona a nom de qui es personalitza l?entrada, assumeix tota responsabilitat en el cas que la seva entrada es presenti per duplicat, fotocopiada o falsificada, perdent tots els drets que aquesta li atorga per a poder accedir a l?esdeveniment. Només serà vàlida la primera entrada que sigui presentada i validat el seu codi. Qualsevol entrada amb el mateix codi, que sigui presentada posteriorment, serà totalment invàlida. No està permesa la revenda de l'entrada.

IMPORTANT: El codi de la teva entrada permet l’accés al recinte un sol cop. És la teva responsabilitat custodiar-lo i evitar que pugui ser duplicat. No publiquis la teva entrada a les xarxes social, no la imprimeixis en llocs no segurs i guarda-la fora de l’abast de terceres persones.

4.4 Si facilites dades d'un acompanyant t'obligues a informar i obtenir el consentiment per al tractament de les seves dades, que queden subjectes a la nostra política de privacitat que apareix a la clàusula següent:

4.4.1 El portador de l'entrada reconeix que podrà aparèixer en imatges preses dins dels recintes per diferents mitjans per a la posterior difusió informativa o promocional, i autoritza aquest ús, que serà responsabilitat de cada mitjà.

Les imatges poden aparèixer a Internet per la qual cosa la seva difusió pot no ser controlada.

4.5 En el cas d'imatges recollides per PRIMAVERA SOUND t'informem que les teves dades estan incorporades a fitxers sota responsabilitat de PRIMAVERA SOUND S.L. amb la finalitat de gestionar la vigilància. Pots exercir respecte a les teves dades el dret d'accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-te al tractament de les teves dades dirigint-te al correu electrònic info@primaverasound.com o al domicili situat al C/ Àlaba, 140 - 146, 2º 4ª, CP 08018 de Barcelona. Les dades que facilites són veraces. No es permet el registre de menors de 14 anys.

COOKIES: amb la navegació en aquesta web s'accepta la instal·lació de cookies. Consulta la política de cookies de la nostra web.

Al fer el pagament les teves dades queden automàticament facilitades a l'empresa que gestiona el pagament per targeta i al banc.

4.6 La possessió de l'entrada no dóna dret al seu posseïdor a utilitzar la mateixa o el seu contingut amb finalitats publicitàries, de màrqueting o de promoció (inclosos concursos, regals i/o sorteigs) associats al posseïdor de l'entrada o tercers.

Aquestes activitats seran rastrejades a Internet amb l'objectiu d'establir la responsabilitat pertinent.

5. Queden reservats tots els drets d'imatge i propietat intel·lectual. Queda prohibida qualsevol filmació, enregistrament o reproducció a l'interior dels recintes excepte autorització expressa de l'Organització.

6. En cas de dubte o consulta, hi ha informació disponible en el web del festival. Les persones interessades trobaran fulls de reclamació a la seva disposició en el lloc de celebració del festival.

Pots obtenir informació de serveis de consum a http://www.consumo-inc.es/

7. La llengua de contractació és segons el idioma escollit.

8. Aquest document en què accepta les condicions s'arxiva en el nostre sistema informàtic. Vostè té accés durant un mes a les nostres dades i pot imprimir-lo i guardar-s'ho al sistema.

9. MENORS D'EDAT: entrada prohibida a menors de 18 anys.

COMUNICACIONS

PRIMAVERA SOUND pot anul·lar o modificar qualsevol de les anteriors condicions o informar d'incidències, en aquest cas ho posaran en coneixement del públic assistent per mitjà dels canals que considerin adequats.